Xarxes WiFi per accés a Internet

Solucions inalamabriques per a xarxes mallades

Wireless BCN ofereix solucions d’última generació (Access point o AP) per el desplagament de xarxes WiFi d’alta qualitat.

Equips d’alta capacitat (fins a 900 Mbps) en 802.11n (últim estandar amb capacitat per suportar VoIP i Wireless, vídeo i càmeres)

Compatible amb la gran majoria d’equips del mercat ( telèfons intel·ligents, Iphone, BlackBerry, Android, etc..).Soporta també les noves generacions de tablets

Equips totalment auto configurables. Únicament es tenen que endollar a un  punt de corrent elèctric i ja funcionen.

A partir de uns pocs dispositius connectats a Internet, la resta de la xarxa es pot crear a través de una xarxa mallada (mesh) fins i tot mòbil.

No és precis instal·lar controladors o nous ordinadors per controlar la xarxa WiFI, Tot es gestiona de forma remota (“Cloud”).

Això permet que la solució oferida sigui de cost molt més baix que altres solucions.

Solucions per oferir Internet en esdeveniments

Oferim una amplia gamma de solucions per subministrar Internet i WiFi en esdeveniments puntuals o permanents.

Control remot de les instal·lacions sense necessitat de tenir personal in situ.

Possibilitat d’utilitzar capa social en el esdeveniment, utilitzant les principals plataformes socials.

Els Smartphones i demès dispositius dels clients es connecten automàticament al servei gratuït de WiFi per així poder interactuar amb ells millorant el nivell de compromís.

Solucions per compartir Internet en comunitats

Compartir WIFI en una comunitat permet reduir de forma dràstica el cost d’accés a Internet.

Des de una línia telefònica de la comunitat, es contracte un ADSL, (per exemple, en la línia del ascensor obligatòria en cada un dels edificis). A partir de una xarxa WiFi d’alta qualitat, es distribueix la senyal a cada un dels pisos.

Gracies a una gestió de xarxa particularitzada, cada veí te la seva pròpia clau d’accés.

La cobertura WiFi pot ampliar l’accés a Internet a les zones comunes (Zona comunitària, Piscina, Terrassa, Golf).

Compartir Internet permet oferir un servei addicional de baix cost en el cas de llogar el seu pis o casa, ja que es un servei molt valorat a la hora de captar i fidelitzar clients (sobre tot en pisos compartits o de alta rotació).

Tenir una xarxa inalambrica de qualitat permet la connectivitat de més dispositius (domòtica, electrodomèstics TV, alarmes, càmeres de vigilància) sense cap cost addicional d’instal·lació.

La solució es també valida per a mancomunitats o urbanitzacions de cases separades.